Rubriky
ABBI+

Lidé figurující v reportáži

V reportáži se objevují lidé, kteří předkládají své názory, předkládají je viditelně věrohodně, přesto, že skutečnost je jiná. Z tohoto důvodu Vám my předpokládáme historii komunikace, která dokazuje přesný opak. Pro dobrý přehled a návaznost podáváme v rolovací verzi screeny komunikace z různých aplikací, které ve své originál podobě jsou uloženy, tak aby mohli být použity jako důkaz ( pomluvy, křivého obvinění, úmyslného poškození atd. Vždy jde o komunikace, které naprosto vyvrací vyřčený smysl v reportáži.

V reportáži se objevují lidé, kteří předkládají své názory, předkládají je viditelně věrohodně, přesto, že skutečnost je jiná. Z tohoto důvodu Vám my předpokládáme historii komunikace, která dokazuje přesný opak. Pro dobrý přehled a návaznost podáváme v rolovací verzi screeny komunikace z různých aplikací, které ve své originál podobě jsou uloženy, tak aby mohli být použity jako důkaz ( pomluvy, křivého obvinění, úmyslného poškození atd. Vždy jde o komunikace, které naprosto vyvrací vyřčený smysl v reportáži.


Karin Tomanová (bývalá vedoucí projektu PersonalSponzor)

Karin pracovala pro Nadační fond Abbigail Williams jako vedoucí projektu PersonalSponzor, její práce spočívala v přijímání účastníků projektu a komunikaci s nimi, zabezpečení jejich léčby a následné důvěrnické práci. Karin byla s prací fondu nadmíru spokojena. Fond jí na oplátku za dobrou práci pomáhal se zabezpečením bydlení a nového života jak pro ni tak pro její rodinu, zejména její dceru a syna Marka a jeho přítelkyni. Zaplatil za ni a jejího syna náklady spojené se stěhováním do Brna, zaplacením kauce a prvního nájmu. To vše tak, aby ulehčil jejímu rodinnému rozpočtu. V květnu 2020 z osobních pohnutek náhle změnila své chování, začala nepřiměřeně lhát a rozvracet vztahy mezi kolegy v Nadačním fondu Abbigail Williams a začala agresivně útočit na Paula Williama Kubase, patrně z důvodů více než přátelského vztahu mezi ním a svou dcerou. V ten moment, z hodiny na hodinu změnila názor na činnost Nadačního fondu Abbigail Williams a to co dříve považovala za velice prospěšné začala vydávat za nepřijatelné. Z těchto všech důvodů je nadmíru jasné, že její pohnutky neměly nic společného se samotnou činností fondu, ale byly osobního charakteru. To vše je patrné z jejich vyjádření a vystupování ve videích točených pro potřeby fondu.
Dnes vystupuje proti Paulu Williamu Kubasovi a Nadačnímu fondu Abbigail Williams až okatě nezdravě a její chování, vyjadřování je jak na hraně zákona, zdravého uvažování a vyznačuje se absolutní nenávistí.


Marek Beck (bývalý účastník projektu PersonalSponzor)

Nenápadný, sympatický člověk s drogovou a kriminální minulostí. Člověk s naprosto nepředstavitelnými zkušenostmi s dětství (byl natočen dokument „Feťák I.). Z počátku se zdálo, že je se svou závislostí a minulostí srovnán. Se svou přítelkyni žil v podstatě láskyplný život, sice zmítaný dluhy a exekucemi, ale jejich vztah se zdál harmonický. Oba měli společnou minulost co se závislostí týče a oba byly ze závislostí venku. Bohužel Marka osud zasáhl podstatně více a už při natáčení pořadu Mystory si Paul William Kubas všimnul nepřirozeného chování a toto Markovi také sdělil. Požádal ho, aby šel na vyšetření a podle toho se začal léčit. Tak se i stalo. Po vyšetření mu byla diagnostikována schizofrenie a Marek se skutečně začal léčit. Nejprve byl hospitalizován, což mu zařídil nadační fond a následně byl ambulantně léčen. Své chování k fondu změnil ve chvíli, kdy se ukázalo, že nedal na radu právníků Nadačního fondu Abbigail Williams a spadl do exekuce. V tu chvíli začal po fondu požadovat jakýsi 70 tisícový honorář za osvětový dokument. V tu chvíli jakákoli spolupráce s fondem skončila.


Nikol Bednářová

Vysvětlení událostí ohledně léčby Nikol a selhání karin v pozici Personal Sponzor.
Selfie s Nikol

V.P. (bývalý vedoucí projektu ABBI dealer OFF)

V.P. začal pracovat pro Nadační fond Abbigail Williams jako člen ABBI dealer OFF, vyznačoval se logickým uvažováním. Nikdy se netajil zkušenostmi a kontakty s policií. Sám měl podle svých slov kriminální minulost, kterou opustil a jeho cílem bylo napravit svou reputaci u veřejnosti. Mimo svou pracovní píli a ochotu měl však problém s etikou a často dával najevo, že pomoc závislým lidem na drogách není pro něj prioritou. To přesto, že po nějakou dobu byl sám uživatelem. Tyto jeho názory byly často v rozporu s názory Paula Williama Kubase, který právě na toto kladl velký důraz. V posledních týdnej jeho práce pro fond bylo znát, že není něco v pořádku a podle názorů vedení fondu toto souviselo s posledním velkým případem, který ABBI dealer OFF řešil a sice odhalení velké organizované skupiny obchodující s drogami, zbraněmi a krádežemi DPH. Po zveřejnění této skupiny a následně po převzetí jedné ze společností, kterou tato mafie ovládala a patrně i zneužívala pro nelegální činnost, své chování naprosto otočil. Z hodiny na hodinu změnil postoj, oznámil ukončení spolupráce s fondem a v podstatě v tom samém momentu začal fond vydírat pod záminkou vyplacení faktur, které nemohl nijak doložit. Nadační fond Abbigail Williams na něj samozřejmě obratem podal trestní oznámení. Poslední z konfliktů, který nakonec zůstaly bez zbytečného dohadování, byl etický problém s Paulem Williamem Kubasem, kdy mu sdělil, že viděl spis a začal mu z něj citovat. Spis, který souvisel s trestním oznámením Karin Tomanové na Paula Williama Kubase, že měl údajně znásilnit jeho dceru a ta to nepotvrdila. I tuto skutečnost vedení Nadačního fondu policii sdělilo. Nadační fond by s V.P. po tomto zjištění spolupráci samozřejmě ukončil v zápětí po ověření.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *