facebook pixel O nás | Nadační fond Abbigail Williams

Nadační fond Abbigail Williams

Nadační fond Abbigail Williams - logo
MENU
Vyhledat na nadačním fondu Abbigail Williams
banner

o nás

Na počátku byla kniha, na níž zakoupilo autorská práva nakladatelství Abbigail Williams Public. Teorie relativity vyšla v roce 2018 a okamžitě vyvolala nebývalé ohlasy a stala se vlajkonošem pro vznik našeho nadačního fondu. Neboť i špatný příklad jednoho života může mít pozitivní dopad na životy jiných.

Nadační fond Abbigail Williams má za cíl bojovat s rozpínajícími se hrozbami civilizačních chorob – především se závislostmi (na drogách, alkoholu) a s opomíjenou slabostí nás všech, vycházející ze špatného životního stylu – se stresem. Na své problémy nejste nikdy sami!

Abbigail Williams se stává fenoménem příkladu a jeho síly. Nezůstaňte pozadu a postavte se do první řady. Naše síla a náš vliv je stejně tak náš i váš.
Smyslem nadace je sdílení příběhů. Je důležité umět správně pojmenovat problém, který s sebou nese dnešní společnost. Ukázat na špatném příkladu jak lze nalézt řešení z vlastní bezútěšné situace. Upozornit na množství nemocných, kterých se to týká. Neboť závislost je nemoc. S narůstajícím počtem závislých narůstá i problém samotný a narůstá i poptávka po adekvátní reakci. Touto reakcí je vznik našeho nadačního fondu a jeho aktivity. Řešme a podílejme se vší silou na řešení problémů naší země, naší západní civilizace. Věnujme se a poskytujme energii a finance lidem, kteří to potřebují. Ano, nebuďme slepí k problémům celého světa. Buďme džbánem ve vědru vody, nejen kapkou v moři. Nejsme sami, nesnažme se řešit to, kam nedosáhneme a nedokážeme udržet vliv, neuvidíme tak výsledky. V našem snažení je ono “vidět výsledky” strašně důležité. Dá nám to motivaci, posune dál a přidá energii. Jen tak to budeme vidět i cítit zároveň.

Naším prvořadým úkolem, vedle činnosti našich projektů, je přesná informovanost partnerů, nenásilné vtažení do děje problematiky a jejího vývoje.
Vaše touha pomoci vás nebude v podstatě nic stát a přinese vám vliv na trhu.

Nemusíte ukrajovat z vašeho ekonomického koláče, a přesto můžete pomoci! Zákony naší země umožňují podobné projekty sponzorovat, aniž by to nabouralo váš rozpočet. Stačí se jen rozhodnout! Můžete se věnovat bohulibé činnosti stejnou měrou jako daňovému systému naší země a reálně sledovat, jak vaše investice pomáhají!

Jsme hrdí na ty, kteří nám pomáhají pomáhat, a dovedeme to náležitě ocenit. Vaše pomoc je díky nám vidět – v projektech a na sociálních sítích. Přinášíme prestiž a postaráme se o to, abyste byli její součástí.

Nabízíme vám možnost být součástí elitní společnosti, plné businessmanů, politiků, osobností. Nesuplujeme žádné podnikatelské kluby. Kluby a spolky jsou našimi silnými partnery, které podporujeme a jejichž prostřednictvím získáváme efektivní zpětnou vazbu. Jsme součást společnosti, která má vliv na formování společnosti kolem nás.

Financujte, staňte se součástí síly a moci ovlivňovat svět. Naše země již dosáhla úrovně a bohatství, kdy je toho schopna a je to naší povinností. Povinností, kterou si volíte sami. Máme moc a chceme se o ni s vámi podělit.