Projekty

Projekt Mystory stojí na jednoduchém, však velice účinném principu a sice „Sdílení“ a „Příklad“. Příklad jak dobrý tak špatný. Projekt Mystory tak šikovně spojuje příklad a vtahuje do řešení problematiky veřejnost. Vyvolává, silou příběhu a jeho autentičností, ve společnosti zájem a vzbuzuje potřebu účasti na řešení pod hesly a jeho smyslem „ Lhostejnost není v módě“ a „ I špatný příklad jedince, dokáže změnit pozitivně životy jiných“.

Navštívit stránku projektu

abbi plus

Projekt zaměřený na děti a mladé lidi. V mladém věku se rozhoduje o naši budoucnosti . Ať jsou to rodiče, parta nebo my samotní a našem okolí. Sociální zázemí, hmotné zabezpečení, prožitky z ranného děctví, ať pozitivní či negativní, zárodky psychických traumat či onemocnění. To vše hráli roli v tom co bude dál a jakým směrem se náš život vyvine. ABBI+ ukazuje několik z možností jak najít sám sebe, jak posunout např. svůj zájem či talent. Bourá sociální a hmotné bariery a vytváří rovnoměrné podmínky pro všechny. „Ukaž co umíš a my to ukážeme všem“.

Navštívit stránku projektu

1. osvětová kampaň v ČR zaměřená na domácí násilí, drogy, alkohol a stres, jež jsou největší hrozbou pro naši společnost a život. Největší kampaň svého druhu, bez dotací a podpory státu, která zdůrazňuje současnou problematiku užívání psychotropních látek a alkoholu v důsledku stále zvyšujícího se stresu

Navštívit stránku projektu

Projekt PWK je inspirován myšlenkou „chybami se člověk učí.“ Autor Teorie relativity ví, jak těžký je život na odvykačce a to nejen pro léčené ze závislostí, ale i pro jejich nejbližší. Projekt se snaží oslovit ty, jež to v léčebnách nejvíce potřebují, poskytnout jim sounáležitost, dát najevo, že na to nejsou sami.

Navštívit stránku projektu

Projekt ExampleFilm má za cíl předkládat a šířit tematické dokumentární pořady a
celovečerní filmy, které pravdivě informují společnost o skutečnostech týkajících se
psychotropních látek a jejich dopadu na zdraví a společnost . Dokumenty a celovečerní filmy mají vždy reálný dopad a vychází ze skutečnosti prožité konkrétními osobami. Jsou zpracované tak, aby měli naučný charakter, mimo faktickou informovanost. Veškeré dokumenty vyrábí produkční štáb Nadačního fondu Abbigail Williams ve své režii a šíří je sponzorovaně prostřednictvím svých mediálních kanálů. Současně také nabízí k distribuci celoplošným televizním stanicím a distributorským společnostem.

Navštívit stránku projektu

Projekt, jenž dokáže převzít záštitu, podporu a mnohdy i dočasnou odpovědnost za problémy, které nejste schopni řešit. Problémy, které se týkají změny životního stylu spočívající s rozhodnutím opustit soužití s drogami, alkoholem či jinou závislostí. Problémy související s řešením krize domácího násilí. To vše v jednom projektu. Koncepčně uceleně, sofistikovaně, odborně a s plným nasazením všech pracovníků projektu. Projekt PerosnalSponzor vám změní život od základů a veškeré starosti převezme na svá bedra.

Navštívit stránku projektu

Protože žijeme. Protože milujeme. Protože si vážíme svého zdraví. Ano, tyhle důvody vedly k založení skupiny s názvem ABBI pro zdraví. Protože SPOLEČNĚ jsme si oporou, inspirací a přítelem. Sdílíme s Vámi témata, která se zabývají zdravím a nemocemi. Díky Vašim příběhům můžeme pomoci ostatním.

Navštívit stránku projektu

Projekt, jehož cílem je změnit současno pozici psychotropních látek ve společnost. Tato pozice je velmi silná. Tvrdé drogy jsou dostupné všem věkovým kategoriím, doslova se dají bez komplikací koupit jako rohlíky v supermarketu. To vše přes svou nelegálnost z pohledu zákona ( výroba a prodej psychotropních látek ) Tvrdá restrikce nefunguje, osvěta je příliš slabá a zastaralá k novým trendům v komunikaci a způsobu prodeje. ABBI dealer OFF ač je restriktivním projektem, jeho podstata je jiná a sice : „Druhá šance“

Navštívit stránku projektu

Máte jedinečnou šanci pomoci změnit svět k lepšímu. Nezavírat oči. Doopravdy přiložit ruku k dílu a dokázat, že budoucnost lze udělat lepší! Zabránit, aby vám řidiči pod vlivem, vzali na cestách život. Pomozte nám zachránit vaše děti a děti vašich dětí před zhroucením společnosti. Budoucnost naší země. Máte tu moc!

Navštívit stránku projektu