Projekt ABBI Baby

Děti jsou naší budoucností. Naší chloubou, tím nejlepším, co jsme stvořili. Rodí se jako nepopsaný list, kniha, v níž se každý den může otočit nová stránka. A tak je důležité myslet na jejich každou novou kapitolu. Nadační fond přichází s projektem, který může pomoci vést jejich prvotní rozhodnutí. Projekt Abbi Baby má za cíl vydávat dětské knihy – pod dohledem odborníků přinášíme pohádky, které ve svém kontextu zábavně a poutavě učí, co je špatné. Drogy jsou nebezpečnou civilizační chorobou a nejčastěji s nimi přicházejí do styku právě děti v raném věku, již na druhém stupni základní školy.

Jak jsme se sami na našich sociálních sítích mohli přesvědčit v mnoha debatách, drogy mezi dětmi na základních školách skutečně jsou a jsou až děsivě snadno dostupné. A i přes veškerou snahu dospělých je děti s ochotou zkoušejí, i přesto, že to může vést k trvalým následkům a doživotním traumatům. Nikdo je nevaroval? Chceme naučnou formou poukázat na velikost tohoto problému, upozornit veřejnost na rozsah, v jakém drogy vládnou světem. Chceme dětem ukázat, že to lze i jinak.

U našeho nakladatelství jsme si objednali 3 tématické, kouzelné, pohádkové knížky, které právě dokončujeme. Chceme je rozdávat dětem nejen ve školách, ale i v dětských domovech, protože bez plnohodnotné rodiny u dětí vzniká značně odlišný názor na drogy než v rodině, kde vše funguje.

Děti z dětských domovů mají už tak těžký start do života, ohrožené sebevědomí a mizivé vyhlídky na svou budoucnost. Jsou vyděděnci společnosti a vstupují do dospělosti z mnohem horší startovní pozice než zbytek jejich vrstevníků. Prostředí závislostí je pro ně příliš snadné a blízké.

Knížky by měly vyjít v březnu 2019 a to nejen v češtině, ale také ve slovenském jazyce, díky vznikající pobočce nadačního fondu také na Slovensku.

Přineseme příběhy, do kterých se začtou děti i jejich rodiče večer před spaním a neodtrhnou oči od nádherných ilustrací. Příběhy, které do podvědomí vepíšou návod na to, jak se správně rozhodovat. Příběhy, které zkvalitní život vás i vašich dětí. Příběhy Abbi, která se narodila jako neobvyklá dívenka, jiná, než ostatní děti, a prožila neskutečný život, aby se nakonec stala maskotem, patronem a vlajkonošem nadačního fondu.