Projekt ABBI Examplefilm

Výroba dokumentů a filmů je finančně velice nákladnou záležitostí. Jejich distribuce a šíření stejně tak. Při šíření a distribuci, musí nadační fond brát v potaz i komerční část produktu, kterou je šíření jména komerční společnosti jenž se rozhodla podpořit výrobu toho daného díla. Pokud se ztotožňujete s názory nadačního fondu, pokud vám není
lhostejná kvalita budoucnosti celé této společnosti, zejména pak našich dětí, prosím přijměte nabídku a podílejte se na jejich výrobě.

Dokumenty si tak dokáží zachovat svou kvalitu, vypovídající a naučnou hodnotu a jejich šíření bude smysluplnější.

Údaje o sledovanosti: Nadační fond Abbigail Williams je podle provozovatele sociální sítě Facebook, jednou z nejsledovanějších neziskových organizací v Evropě. Nadační fond je nezisková organizace nepobírající žádné příspěvky ani dotace (tato strategie fondu zajišťuje absolutní nezávislost). Dosah na sociálních sítích je až 1,6 mii sledujících/ týden, přičemž interakce 80 a 220 tis sledujících/ týden.