Projekt Dealer OFF

Projekt Abbi dealer OFF vznikl jako součást četných aktivit Nadačního fondu Abbigail Williams. Nadační fond se zrodil, aby bojoval se závislostmi v dnešní společnosti a využívá k tomu mnoho projektů. Ty se zaměřují na osvětu, preventivní aktivity pro děti a mládež nebo právě na akční projekty, jako je Abbi dealer OFF.

Abbi dealer OFF chce snížit produkci drog v ČR díky nabídky alternativy v podobě zákonné „druhé šance na život“ drogovým dealerům, vařičů a závislým.

Vyměň svůj permanentní stres, kriminální jednání a poškozené zdraví za nový, úspěšný život!

Projekt, který nazýváme též „Nadační amnestie“, využívá platných zákonů ČR a zákonných dohod se státními orgány, vysoce odborné právní poradenské pomoci a akceptovatelné záruky NF AW za podpory konkrétních informací. Věříme, že dosáhneme u závislých osob přihlášení se k projektu a k aktivní spolupráci. Ta napomůže k odhalení trestné činnosti související s organizovanými delikty a zasáhne tak nelegální výrobu a distribuci psychotropních látek na českém i evropském nelegálním trhu.

§3 a §6 Trestního řádu
§178a Trestního řádu
§307 Trestního řádu
Zákon č. 182/2006 Sb., §3, §395 a §412

  1. Podmíněné zastavení trestního stíhání – odklon
  2. Spolupracující obviněný
  3. Utajený svědek
  4. Záruky třetích stran
  5. Oddlužení
  6. Osobní a intenzivní zdravotní péče

Na pervitinu je v celosvětovém měřítku závislých přibližně 24 milionů lidí. 35% všech úmrtí má přitom na svědomí právě pervitin. Druhou nejvíce používanou drogou je kokain, na třetím místě se umístila marihuana. Marihuana je mimochodem druhou nejčastější světovou příčinou smrtelných autonehod.

Léčba je obtížná, dlouhodobá a dochází k časté recidivě. Má dvě složky – psychologickou a farmakologickou. Psychoterapie učí závislé žít bez drogy. Dávky drogy se nejprve postupně snižují. Návyková látka je pak nahrazena méně nebezpečnou látkou a nakonec úplně vysazena. Obvykle mají ale abstinující narkomani problematický nástup zpět do běžného života, jsou sociálně vyloučeni na okraj společnosti, zadluženi a obvykle odstřihnutí od své rodiny a blízkých, kteří je již zavrhli. I proto dochází k tak časté recidivě.

Jaká je situace z hlediska užívání drog nejlépe ukazuje následující : Zhruba každý čtvrtý deváťák v Orlové má zkušenost s drogou, nejčastěji pak s pervitinem. Ukázaly to výsledky testování, které prováděli orlovští strážníci ve spolupráci s odborníky na místních základních školách. Test odhalil drogy, které si školou povinné dítě vzalo maximálně týden před jeho provedením. Z pozitivních nálezů pak podle strážníků převažoval pervitin, nebo kombinace více drog.

Tahle a jiné skutečnosti jsou více než alarmující. Děti jsou, vzhledem ke svému vývoji nejvíce ohroženou skupinou. Přidejte se k nám, ať již jste závislý, dealer či vařič, ať jste rodič, který přišel či právě přichází o své dítě, ať jste vlivný či movitý. Přidejte se k projektům jako je ABBI+ pro děti, nebo právě tento ABBI dealer OFF a pomoste nám citelně zasáhnout drogovou scénu. Společně nejsme bez šance.

  • Fenomén Abbigail Williams, fenomén PWK
    Před dvěma lety vznikl Nadační fond Abbigail  Williams. Abbigail Williams je autorský pseudonym Paula Williama Kubase jenž je často označován zkráceně jako PWK. Ten je také autorem knihy Teorie  relativity, která se stala základem vzniku fondu. Základem a podstatou byla […]