Klub vlivných

Přidejte se k nám a bojujte společně s námi…

Nadační fond Abbigail Williams se stal v loňském roce, podle správců sociálních sítí, jednou z nejsledovanějších neziskových organizací v Evropě. Tato skutečnost sebou přináší mimo nezanedbatelný vliv, také velkou zodpovědnost. Zodpovědnost, kterou nelze brát na lehkou váhu.

Klub vlivných, vznikl jako projekt nadačního fondu, projekt, který je reakcí na zmíněnou zodpovědnost. Tento klub má za cíl sdružovat vážené osobnosti z oblasti politiky, podnikání a odborné veřejnosti z různých oblastí.

Cílem klubu vlivný je vytvořit jakýsi poradní orgán správní rady nadačního fondu, který by se podílel na jeho zásadních rozhodnutích a zajistil tak maximální odbornost a kvalitu v rozvoji nadačního fondu.

Dalším cílem tohoto klubu je garance vzrůstajícího vlivu nadačního fondu a předkládání návrhu na strategický rozvoj, který opět souvisí s vzrůstajícím celospolečenským vlivem. To vše v souvislosti s ambicemi fondu a jeho strategickém rozvoji směrem do zahraničí.

Nadační fond Abbigail Williams také získal velké sympatie svým pojetím, jehož významným bodem je absolutní nezávislost na státních orgánech. V této souvislosti se správní rada nadačního fondu rozhodla upřednostnit strategii plnění rozpočtu neziskové části fondu svými vlastními prostředky. Tedy prostředky, které vyprodukuje zisková část organizace. Je nutné zmínit, že tato strategie, souvisí také s posláním fondu, které je postaveno na příkladu. V tomto případě, jde o jasný signál vyslaný celé společnosti, že ona je ta, která nese jako celek zodpovědnost za svůj vývoj.

Klub vlivných tedy mimo své jasné poslání poradního orgánu a garanta, spojuje výše zmíněné subjekty a vytváří základ rozvoje obchodních aktivit ziskové části fondu, které bez výjimky tvoří základ jeho neziskového rozpočtu.

Chci se stát členem

Členové klubu