Rubriky

Projekt MyStory

Stěžejním projektem nadačního fondu se stala série Mystory. Protože každý z nás jsme si prošli v životě bahnitými stezkami, ze kterých jsme museli najít cestu zpět. A protože silný příběh každého z nás může pomoci najít cestu i těm, kteří dosud bloudí. A tak si dal projekt Mystory za cíl přiblížit světu příběhy ze dna lidské duše. Příběhy, které vám svou hloubkou dají naději na lepší zítřky. Projekt Mystory pravidelně odhaluje životy těch nejsilnějších v krátkých dokumentech. Můžete se zapojit i do diskuzí a stát se jejich součástí. Sdílený problém je hned o něco menším problémem.

  • Chceme nabídnout lidem návod, jak se vymanit z vlastních problémů
  • Ukázat, jak je důležité své problémy sdílet, nebýt na ně sami
  • Chceme vytvořit jakousi veřejnou terapeutickou skupinu, která sdílí své pocity a dává návod v každém konkrétním příkladě skutečných lidí
  • Nabízíme možnost být vidět
  • Vytváříme v pořadu návrhy k řešení vašich problémů

Chceme permanentně populárně-naučnou formou vkládat do myšlení cílové skupiny pravý pohled na skutečnou velikost problému. Příkladně a racionálně upozorníme společnost na nebezpečnost fenoménu závislostí a jeho reálný dopad na okolí.